Algemene voorwaarden van MASANTE Boutique Yoga Studio

VOOR ONLINE LESSEN

Reservaties voor online lessen gebeuren via het reservatiesysteem op de website. Reservaties dienen te gebeuren minstens 1 uur voor de sessie van start gaat. Indien de reservatie later binnenkomt, kan er geen toegangslink meer gestuurd worden. 

Deelname voor de online lessen gebeurt via het video conference systeem Zoom. Na reservatie ontvangt de deelnemer een link en code die toegang verleent tot de les. De deelnemer dient een kwartier voor de sessie van start gaat ‘binnen te komen’ in de video conference.

Gereserveerde sessies kunnen niet geannuleerd worden! Je kan de deelnamelink wel laten doorsturen naar iemand anders, ten laatste 2u voor de sessie van start gaat. Neem hiervoor contact op via marie@masanteyoga.be

Meld steeds vooraf blessures of lichamelijke ongemakken aan je docent. Dit kan via email: marie@masanteyoga.be of via het blokje opmerkingen bij de boeking van je les.

De lessen zijn niet geschikt voor zwangere vrouwen.

VOOR WORKSHOPS EN REEKSEN

Reservaties en betalingen voor workshops en reeksen dienen op voorhand te gebeuren via het reservatiesysteem op de website.

Geboekte workshops en reeksen kunnen niet geannuleerd en terugbetaald worden. Er kan wel iemand anders in de plaats komen.

Workshops gaan door vanaf 6 aanwezigen.

Bij annulatie van een workshop of (les uit de) reeks, zal je verwittigd worden en ontvang je een terugbetaling.


MASANTE is niet verantwoordelijk voor gebeurlijke ongevallen, lichamelijke ongevallen of kwetsuren, of diefstal in de gebouwen van MASANTE, Langeboeken 22, Zomergem.

Meld steeds vooraf blessures of lichamelijke ongemakken aan je docent.

De lessen en workshops zijn niet geschikt voor zwangere vrouwen.


Je persoonlijke gegevens worden gebruikt om de toegang tot je account te beheren en voor informatieve doeleinden.