Algemene voorwaarden van MASANTE Boutique Yoga Studio

Bij registratie verbind je je met volgende huisregels:

VOOR WEKELIJKSE GROEPSLESSEN:

Met een beurtenkaart (zie pagina Tarieven) kan je deelnemen aan de WEKELIJKSE GROEPSLESSEN op maandagavond, dinsdagavond, woensdagochtend en vrijdagochtend.

Voor de eerste 2 lessen kan je een proefkaart aankopen.

Een beurtenkaart/proefkaart is persoonlijk en kan niet doorgegeven worden.
Je betaalt je les of beurtenkaart cash, voor aanvang van de les ter plaatse. Gelieve minstens 5 minuten voor de les aanvangt, toe te komen.
Er worden geen beurtenkaarten meegegeven die niet betaald werden.
Aangekochte beurtenkaarten worden niet terugbetaald.
Alle beurtenkaarten zijn 1 jaar geldig.

Voor elke groepsles dien je op voorhand in te schrijven. Dit doe via het Momo Yoga boekingssysteem op de website (pagina Uurrooster) of download de Momo Yoga App in je Playstore om je lessen nog makkelijker te boeken.

Ben je verhinderd? Gelieve dit tijdig te laten weten en te annuleren via de online agenda. Dat kan tot 24u voor de les van start gaat. Indien je later annuleert of niet annuleert, zal de les in rekening worden gebracht. Annulaties zijn enkel geldig via het online boekingssysteem.

Is de les volzet? Dan kan je je op de wachtlijst plaatsen. Indien er een plaats vrijkomt, zal je automatisch verwittigd worden via email, ten laatste 24u voor de les start. Eens je definitief ingeschreven bent voor de les vanop de wachtlijst, is het niet meer mogelijk te annuleren en wordt de les in rekening gebracht (tenzij je uitzonderlijk een heel laattijdige verwittiging van inschrijving zou hebben gekregen).

Lessen gaan steeds door vanaf 4 aanwezigen. Bij annulatie van de les, zal je op voorhand verwittigd worden.

VOOR WORKSHOPS EN REEKSEN

Reservaties en betalingen voor workshops en reeksen dienen op voorhand te gebeuren via email of via het reservatiesysteem op de website.

Geboekte workshops en reeksen kunnen niet geannuleerd en terugbetaald worden. Er kan wel iemand anders in de plaats komen.

Workshops gaan door vanaf 6 aanwezigen.

Bij annulatie van een workshop of (les uit de) reeks, zal je op voorhand verwittigd worden en ontvang je een terugbetaling.


MASANTE is niet verantwoordelijk voor gebeurlijke ongevallen, lichamelijke ongevallen of kwetsuren, of diefstal in de gebouwen van MASANTE, Langeboeken 22, Zomergem.

Meld steeds vooraf blessures of lichamelijke ongemakken aan je docent.

Met uitzondering van de workshop Herstellende Yoga, zijn de lessen en workshops niet geschikt voor zwangere vrouwen.


Je persoonlijke gegevens worden gebruikt om de toegang tot je account te beheren en voor informatieve doeleinden.